Aktuelt

Kampanje for Helsedirektoratet

På oppdrag fra Pasient- og brukerombudet i Nordland har Aurora Borealis produsert en kampanje bestående av en rekke 3D illustrasjoner.

Pasient- og brukerombudet i Nordland har i samarbeid med ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset og Aurora Borealis jobbet med informasjonsmateriell rettet ut mot ungdom. I tillegg til å lage alle bildesettingene og grafisk layout til annonsene, har Aurora Borealis også produsert brosjyre og plakater.

Gjennom produksjonen har Aurora Borealis utviklet flere 3D-personligheter som enkelt kan brukes brukes til å lage nye kampanjebilder. Ved å løse det på denne måten, forenkler man produksjonen, samtidig som man unngår vanskelige personvernproblemer som lett kan oppstå i etterkant.

Tanken bak kampanjen er å få ungdom til å bli klar over hvilke rettigheter de har ovenfor helsevesenet. Derfor er også kampanjen utviklet på en måte som tiltaler ungdom.

Kampanjen er distribuert til alle Pasient- og brukerombud i Norge.

Del:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Se flere fra aktuelt

Kontakt oss